Một số Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021

Từ tháng 8/2021, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức; Áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt mới; Ban hành mẫu hộ chiếu mới có gắn chip; Nới điều kiện trở thành tiến sĩ;...

Các tin khác:


Đối tác

favebook