Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công

Cách mạng Tháng Tám 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.
Hôm nay (19/8), chúng ta kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công.
 
Sáng 19/8/1945, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. (Ảnh: TTXVN)
Sáng 19/8/1945, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội dự cuộc mít tinh lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng, hưởng ứng cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. (Ảnh: TTXVN)


Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại của nhân dân ta trong thế kỷ 20. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào mùa Thu năm 1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi căn bản vận mệnh của đất nước và dân tộc ta, chính quyền về tay nhân dân.

Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng và Bác Hồ trong việc đề ra đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn, tập hợp đoàn kết lực lượng của toàn dân tộc và phương pháp đấu tranh thích hợp, sáng tạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp, kêu gọi nhân dân cả nước đoàn kết một lòng đứng lên giành thắng lợi.

Các tin khác:


Đối tác

favebook